Πολιτική απορρήτου

Τα δεδομένα που καταχωρείτε για την δημιουργία του λογαριασμού σας στο διαδικτυακό μας τόπο και είναι προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Αrmy-Μarket.gr και στόχο έχουν την σωστή εξυπηρέτηση σας. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται μονό στην περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να δημιουργήσει λογαριασμό και να προβεί σε κάποια αγορά. Είναι στοιχεία απαραίτητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επικοινωνίας και διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων του διαδικτυακού τόπου.

Το Army-Market.gr εγγυάται ότι διαφυλάσσει το απόρρητο του περιεχομένου τους και σε καμία περίπτωση δεν το διαβιβάζει και δεν κοινοποιεί σε τρίτους για οποιοδήποτε λόγω. Μόνη εξαίρεση της κοινοποίηση είναι όταν επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας του Αrmy-Μarket.gr υπόκειται στον Ν. 2472/1997 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».

Φιλικά
ARMY-MARKET.gr